1. motsäga

  motsäga [mo`tsäja äv. mo`tsäga (långt ä)] verb motsade motsagt, pres. motsäger ORDLED: mot--säg-er SUBST.: motsägande; motsägelse
  Svensk ordbok
 2. motsägande

  motsägande [mo`tsäg- (långt ä) el. mo`tsäj-] adj., ingen böjning ORDLED: mot--säg-ande
  Svensk ordbok
 3. motsägelse

  motsägelse [mo`tsäg- (långt ä) el. mo`tsäj-] subst. ~n ~r ORDLED: mot--säg-els-en
  Svensk ordbok
 4. indirekt bevis

  indirekt bevis, bevis i vilket man först antar som hypotes motsatsen till det som skall bevisas och sedan härleder en motsägelse därifrån.
 5. contradictio in adiecto

  contradictio in adiecto (lat., ’motsägelse i det tillagda (ordet)’), ett logiskt fel som består i att man ger ett begrepp en bestämning som är oförenlig med begreppets definition, som i ”fyrkantig cirkel”.
 6. konsistent

  konsistent, motsägelsefri, om utsaga som inte innehåller eller ur vilken inte kan härledas någon motsägelse.
 7. kontradiktion

  kontradiktion, motsägelse, filosofisk fackterm.
 8. impredikativ

  impredikativ, inom logik och matematik ett slag av definition varigenom en storhet A bestäms i termer av den helhet i vilken A ingår; förfarandet är cirkulärt i den mån man menar att helheten i sin tur är bestämd av sina delar.
 9. Ann Rosén

  Rosén, Ann, född 1956, konstnär.
 10. Zenon från Elea

  Zenon från Elea, ca 490 f.Kr.–ca 430 f.Kr., grekisk filosof.