1. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 2. motsättning

  mo`tsättning subst. ~en ~ar ORDLED: mot--sätt-ning-en
  Svensk ordbok
 3. marknadsekonomi

  marknadsekonomi, ekonomiskt system som förutsätter enskild äganderätt, privatägda företag samt rätt för producenter och konsumenter att fritt agera som säljare och köpare.
 4. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 5. antagonistisk motsättning

  antagonistisk motsättning, beteckning inom den marxism som utvecklats i Sovjetunionen och Kina för en oförsonlig motsättning i samhället.
 6. finska

  finska, nationalspråk i Finland med totalt 5,2 miljoner modersmålstalare (2010).
 7. klass

  klass, samhällsvetenskaplig term som används vid indelning enligt ekonomiska och sociala kriterier.
 8. Warszawapakten

  Warszawapakten, WP, engelska Warsaw Treaty Organization, internationell försvarsallians 1955–91.
 9. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 10. Leonardo da Vinci

  Leonardo da Vinci (egentligen Lionardo da Vinci), född troligen 15 april 1452 i Anchiano vid Vinci i Toscana, död 2 maj 1519 i Amboise i Frankrike, italiensk konstnär, arkitekt, uppfinnare och naturforskare, genom sin mångsidighet en av konst- och vetenskapshistoriens största gestalter.