1. antagonistisk motsättning

  antagonistisk motsättning, beteckning inom den marxism som utvecklats i Sovjetunionen och Kina för en oförsonlig motsättning i samhället.
 2. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 3. motsättning

  mo`tsättning subst. ~en ~ar ORDLED: mot--sätt-ning-en
  Svensk ordbok
 4. marknadsekonomi

  marknadsekonomi, ekonomiskt system som förutsätter enskild äganderätt, privatägda företag samt rätt för producenter och konsumenter att fritt agera som säljare och köpare.
 5. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 6. finska

  finska, nationalspråk i Finland med totalt 5,2 miljoner modersmålstalare (2010).

 7. Sverigedemokraterna

  Sverigedemokraterna, SD, politiskt parti med nationalistisk och socialkonservativ inriktning, bildat 1988.

 8. Sydkorea

  Sydkorea, stat i Östasien.

 9. Warszawapakten

  Warszawapakten, WP, engelska Warsaw Treaty Organization, internationell försvarsallians 1955–91.
 10. klass

  klass, samhällsvetenskaplig term som används vid indelning enligt ekonomiska och sociala kriterier.