1. motspänstig

  mo`tspänstig adj. ~t ORDLED: mot--spänst-ig
  Svensk ordbok
 2. vrensk

  vren`sk adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. genstörtig

  ge`nstörtig adj. ~t ORDLED: gen--stört-ig
  Svensk ordbok
 4. tas

  tas äv. ta`gas verb togs tagits, pres. tas ORDLED: tag-as
  Svensk ordbok
 5. spänstig

  spän`stig adj. ~t ORDLED: spänst-ig
  Svensk ordbok
 6. mot

  2mot adv.
  Svensk ordbok
 7. istadig

  i`stadig adj. ~t ORDLED: i--stad-ig
  Svensk ordbok
 8. vrång

  vrång adj. ~t
  Svensk ordbok
 9. fäkta

  fäk`ta verb ~de ~t ORDLED: fäkt-ar SUBST.: fäktande, fäktning
  Svensk ordbok
 10. spänna

  spänn`a verb spände spänt, pres. spänner ORDLED: spänn-er SUBST.: spännande, spänning (till 3)
  Svensk ordbok