1. motståndskraftig

  mo`tståndskraftig adj. ~t ORDLED: mot-stånds--kraft-ig
  Svensk ordbok
 2. Christofer Columbus

  Columbus, Christofer, italienska Cristoforo Colombo, spanska Cristóbal Colón, född 1451, död 21 maj 1506, italiensk sjöfarare i Kastiliens tjänst, en av Amerikas upptäckare.

 3. briar

  briar , bruyère, namn på virket av trädljung, i första hand rotveden.
 4. rauk

  rauk, strandpelare (abrasionsvittne) på Gotland och Öland.
 5. bär

  bär, i botanisk mening en avfallande, mångfröig frukt, som inte öppnar sig, och som har en köttig eller saftig fruktvägg.
 6. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 7. cancer

  cancer, samlingsbenämning på tumörer av malign (elakartad) karaktär.

 8. glas

  glas, en amorf (ickekristallin) produkt (vanligtvis transparent) som framställs genom att sand och alkalier smälts tillsammans med till exempel kalk och blyoxid.

 9. plasmider

  plasmider, utanför kromosomerna belägna relativt små DNA-segment som kan påträffas hos bakterier och svampar samt i växters mitokondrier.
 10. cyanobakterier

  cyanobakterier, blågrönbakterier, Cyanobacteria, stor och varierad grupp fotosyntetiserande bakterier som förekommer över hela jorden, såväl på land som i vatten.