1. motsvarande

  mo`tsvarande adj., ingen böjning ORDLED: mot--svar-ande
  Svensk ordbok
 2. motsvara

  mo`tsvara verb ~de ~t ORDLED: mot--svar-ar SUBST.: motsvarande
  Svensk ordbok
 3. motsvarighet

  mo`tsvarighet subst. ~en ~er ORDLED: mot--svar-ig-het-en
  Svensk ordbok
 4. Blåkulla

  Blåkulla kallas den plats dit man förr trodde att häxorna flög, oftast på påsken.
 5. notation

  notation, system att notera i skrift med användande av konventionella tecken som ges speciell innebörd eller av en speciell teckenuppsättning.
 6. diastereoisomeri

  diastereoisomeri, diastereomeri, stereoisomeri som inte är av spegelbildstyp.
 7. linjär ekvation

  linjär ekvation, ekvation av typ
  a 1 x 1+...+ anxn=b, där de obekanta är av första graden.
 8. rymdvinkel

  rymdvinkel, den plana vinkelns motsvarighet i det tredimensionella rummet; måttenhet steradian (sr), beteckning Ω.
 9. öra

  öra, hos landryggradsdjur inklusive människa parigt jämvikts- och hörselorgan bestående av ljudledande strukturer samt hinnlabyrinten.
 10. polycykliska aromatiska kolväten

  polycykliska aromatiska kolväten, engelska polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH, även oegentligt polyaromatiska kolväten, samlingsnamn för ett antal aromatiska kolväten uppbyggda av tre eller flera kondenserade bensenringar.