1. mulatt

  mulatt, ursprungligen en nedsättande benämning på första generationen avkomlingar av ett blandäktenskap mellan en vit man och en svart kvinna (eller vice versa).
 2. mula

  mula, hybrid mellan åsnehingst och häststo.
 3. älg

  älg, europeisk älg, Alces alces, art i familjen hjortdjur.
 4. mule

  mule, den främre hårlösa delen av överläppen hos många hovdjur.
 5. hybrid

  hybrid är en blandning, till exempel en avkomma till två föräldrar av olika art.
 6. u-land

  u-land är ett begrepp som ibland används om ett fattigt land där de flesta människorna arbetar med jordbruk och fiske.
 7. åsna

  åsna är den tama varianten av afrikansk vildåsna och hör till familjen hästdjur.
 8. mulatt

  mulatt´ subst. ~en ~er ORDLED: mulatt-en
  Svensk ordbok
 9. mulattska

  mulatt´ska subst. ~n mulattskor ORDLED: mulatt-skan
  Svensk ordbok
 10. vaccination

  vaccination, framkallande av immunologiskt skydd mot en viss sjukdom, oftast infektionssjukdom, genom tillförsel av ämnen från den sjukdomsframkallande organismen.