1. multefiskar

  multefiskar, Mugilidae, den enda familjen i underordningen multelika fiskar.
 2. Multrå

  Multrå, f.d. församling i Sollefteå kommun, Ångermanland (Västernorrlands län).
 3. multipelturbin

  multipelturbin, flerstegsturbin , turbin med ett flertal steg placerade i serie på samma axel.
 4. multipelprefix

  multipelprefix, enhetsprefix, måttenhetsprefix, prefix som ändrar en måttenhets numeriska värde med en lämplig faktor.
 5. multichipsmodul

  multichipsmodul, engelska multi chip module, MCM, elektronisk krets i vilken flera monolitkretsar integrerats på ett gemensamt bärarsubstrat och sedan kapslats som en enhet.
 6. multipolstrålning

  multipolstrålning, elektromagnetisk strålning från i första hand atomer och atomkärnor.
 7. multinationell

  multinationell, mångnationell.
 8. multicenterstudie

  multicenterstudie, vetenskaplig undersökning vilken utförs som ett samarbetsprojekt mellan flera medicinska centra (sjukhus, vårdcentraler m.m.).
 9. multi-

  multi-, förstavelse: mångfaldig, mång-.
 10. multikonst

  multikonst, benämning på konstverk som mångfaldigas i mycket stora upplagor ( multiplar).