1. multipel skleros

  multipel skleros, MS, sclerosis disseminata, sjukdom där härdar (plack) av vävnadsförstöring uppstår i stor- och lillhjärnan, hjärnstammen, ryggmärgen och synnerverna.
 2. multipel

  multipel, produkten av ett givet tal och ett heltal.
 3. multipel

  multipel, typ av konstverk.
 4. multipel organsvikt

  multipel organsvikt, engelska multiple organ failure, MOF, nedsättning av funktionen i flera viktiga organ (främst lungor, njurar, lever och tarm) till följd av svåra kroppsskador och chock, dvs. akut markant blodtrycksfall.
 5. multipelprefix

  multipelprefix, enhetsprefix, måttenhetsprefix, prefix som ändrar en måttenhets numeriska värde med en lämplig faktor.
 6. multipel

  2multip´el adj. ~t multipla ORDLED: multipl-are
  Svensk ordbok
 7. multipel

  1multip´el subst. ~n, multipler el. multiplar ORDLED: multipl-er
  Svensk ordbok
 8. multipel personlighet

  multipel personlighet, detsamma som alternerande personlighet.
 9. multipel regression

  multipel regression, regression av en responsvariabel på flera förklarande variabler samtidigt; se regressionsanalys.
 10. multipel korrelation

  multipel korrelation, i en regressionsanalys korrelationen mellan re­spons­variabeln och dess multipla regression på de förklarande variablerna.