1. muntlig fullmakt

  muntlig fullmakt, uppdragsfullmakt, juridisk term för sådant uppdrag som, utan att skriftlig handling upprättats, lämnas till någon (fullmäktigen) att företa rättshandling för annans (huvudmannens) räkning.
 2. muntlig tradition

  muntlig tradition, den del av den kulturella traditionen som förmedlas i tid och rum genom muntlig kommunikation, dvs. inte bara folkdiktning i egentlig mening utan även t.ex. normer, värderingar och förhållningssätt, praktiska råd och rön, upplevelser och erfarenheter.
 3. muntlig litteratur

  muntlig litteratur, se oral diktning.
 4. muntlighetsprincipen

  muntlighetsprincipen, en av de bärande principerna i den processordning som infördes med den svenska rättegångsbalken 1948.
 5. muntlig

  mun`tlig adj. ~t ORDLED: munt-lig
  Svensk ordbok
 6. judendom

  judendom, judarnas religion, filosofi och livsföring.
 7. Tora

  Tora (hebreiska, ’undervisning’), judisk benämning på allt det som uppfattas som Guds undervisning till sitt folk.
 8. tradering

  tradering, överlämnande; (muntlig) vidarebefordran till kommande generationer, se tradition.
 9. jägar- och samlarsamhällen

  jägar- och samlarsamhällen, den gängse benämningen på samhällen där huvuddelen av försörjningen kommer från jakt, fiske och insamling av vilda växter och småkryp.
 10. epik

  epik, berättande litteratur, en av de litterära grundformerna mellan den subjektiva lyriken, som talar ur människans inre, och dramatiken, där ordet tvärtom – i teaterns form – objektiveras via aktörerna.