1. rusticering

  rusticering, begrepp inom arkitekturen och byggnadstekniken med innebörden att ge en byggnad, en vägg eller annan yta ett rustikt utseende.
 2. löpskift

  löpskift, sträckskift , horisontell rad (skift) av murstenar lagda så att de alla har långsidan vänd mot murytan.
 3. koppskift

  koppskift, bindskift , horisontell rad – skift – av murstenar lagda så att de alla har kortsidan (koppytan) vänd mot murytan.
 4. murförband

  mu`rförband subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mur--för-band-et
  Svensk ordbok