1. musikkår

  musi`kkår subst. ~en ~er ORDLED: mus-ik--kår-en
  Svensk ordbok
 2. Flygvapnets musikkår

  Flygvapnets musikkår, namn under vilket Göteborg Wind Orchestra (tidigare Göteborgsmusiken) uppträdde då man var i försvarets tjänst.
 3. Marinens musikkår

  Marinens musikkår, MMK, militärmusikkår stationerad i Karlskrona med anor alltsedan staden grundades 1680.
 4. Arméns musikkår

  Arméns musikkår, AMK, militärmusikkår som bildades 1982 i Strängnäs under benämningen Arméns musikpluton.
 5. Arméns musikkår Norrland

  Arméns musikkår Norrland, AMN, f.d. militärmusikkår som bildades 1993 ur dåvarande Norrlands musikpluton.
 6. arbetarmusik

  arbetarmusik kan definieras som musik inom arbetarrörelsen, t.ex. kampsånger som ”Internationalen”; men också som den musik som handlar om och är skriven av arbetare, t.ex. gruvarbetarvisor.
 7. harmonimusik

  harmonimusik, övergripande benämning på musik för blåsarensembler.
 8. Tranås

  Tranås är centralort i Tranås kommun i norra Småland och har cirka 14 000 invånare.
 9. militärmusik

  militärmusik, dels den militära musikorganisationen med signalspel, ensembler och musikkårer, dels den repertoar som spelas av eller förknippas med de militära musikkårerna.
 10. tattoo

  tattoo, militärmusikuppvisning i paradform.