1. MY

  MY är nationalitetsbeteckning för Malaysia.
 2. My

  My, kvinnonamn, efter namnet på den grekiska bokstaven μ ( m).
 3. my

  my, egentligen μ, beteckning för poissontal med den alternativa beteckningen ν; SI-enhet 1.
 4. my

  my, µ, Μ, den tolfte bokstaven i det grekiska alfabetet.
 5. my

  my, egentligen μ, beteckning, med p som alternativ, för elektriskt dipolmoment hos molekyl; SI-enhet coulombmeter (Cm).
 6. my

  my, egentligen μ, beteckning för dynamiskt friktionstal (friktionskoefficient) med f som reservbeteckning och μ s som beteckning för statiskt friktionstal; SI-enhet 1.
 7. my

  my, egentligen μ, beteckning för (absolut) permeabilitet; SI-enhet henry per meter (H/m).
 8. my-

  my-, egentligen μ-, beteckning för måttenhetsprefixet mikro-, innebärande faktorn 10 −6 = 0,000 001.
 9. Soʻn My

  Soʻn My, by i mellersta Vietnam, se Song My.
 10. My Lai

  My Lai, del av den vietnamesiska orten Song My, omtalad för en massaker under Vietnamkriget som dock ägde rum i en annan del av Song My.