1. my

  my, egentligen μ, beteckning för dynamiskt friktionstal (friktionskoefficient) med f som reservbeteckning och μ s som beteckning för statiskt friktionstal; SI-enhet 1.
 2. Song My

  Song My, egentligen Soʻn My, by i mellersta Vietnam där amerikansk militär under befäl av löjtnant William Calley i mars 1968 mördade ett stort antal (troligen över 400) obeväpnade vietnameser, mest kvinnor, barn och åldringar.
 3. MY

  MY, nationalitetsbeteckning för Malaysia.
 4. my

  my, µ, Μ, den tolfte bokstaven i det grekiska alfabetet.
 5. my-

  my-, egentligen μ-, beteckning för måttenhetsprefixet mikro-, innebärande faktorn 10 −6 = 0,000 001.
 6. My Fair Lady

  My Fair Lady, musikal i två akter av Frederick Loewe (musik) med text av A.J. Lerner efter G.B. Shaws skådespel ”Pygmalion”, först framförd i New York 1956 (Stockholm 1959).
 7. Soʻn My

  Soʻn My, by i mellersta Vietnam, se Song My.
 8. My Lai

  My Lai, del av den vietnamesiska orten Song My, omtalad för en massaker under Vietnamkriget som dock ägde rum i en annan del av Song My.
 9. My Chemical Romance

  My Chemical Romance, amerikansk rockgrupp, bildad 2001 av bl.a. sångaren och frontfiguren Gerard Way ( född 1977).
 10. My

  My, kvinnonamn, efter namnet på den grekiska bokstaven μ ( m).