1. myalgi

  myalgi, medicinsk term för muskelsmärta som huvudsakligen förekommer som en följd av muskelsjukdom ( myopati) respektive nedsatt genomblödning av muskulaturen.
 2. myalgisk encefalomyelit

  myalgisk encefalomyelit, neurologisk sjukdom som kännetecknas av oförklarlig trötthet/utmattning som varat i mer än sex månader.

 3. myalgi

  myalgi [-gi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: my-alg-in
  Svensk ordbok
 4. eosinofili–myalgisyndrom

  eosinofili–myalgisyndrom, sjukdom som kännetecknas av svullnad och smärtor i armar och ben, hudförändringar med utslag och håravfall, ökad fasthet hos bindväv i och under huden, nedsatt nervfunktion (polyneuropati) samt smärtor och muskelsvaghet.

 5. muskelvärk

  muskelvärk, smärta från muskler vilken har molande, värkliknande karaktär och ofta diffus utbredning.
 6. bornholmssjuka

  bornholmssjuka, epidemisk pleurodyni, myalgia epidemica, infektionssjukdom hos människa orsakad av humant coxsackievirus B, ett virus i gruppen enterovirus.
 7. muskelvärk

  mus`kelvärk subst. ~en ORDLED: muskel--värk-en
  Svensk ordbok
 8. -algi

  -algi substantivisk slutled ~n äv. ~(e)n, ~er ORDLED: --algi-er
  Svensk ordbok