1. mycel

  mycel, mycelium, svampars vegetativa hyfer, som i typiska fall är ofärgade, förgrenade, hopfiltade och fleråriga.
 2. mycelium

  mycelium, se mycel.
 3. mycel

  myce´l subst. ~et ~er ORDLED: myc-el
  Svensk ordbok
 4. mycelbaggar

  mycelbaggar, Leiodidae , familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar ca 2 000 arter, varav 67 i Sverige.
 5. svampar

  svampar, Fungi, organismrike med totalt ca 100 000 beskrivna arter, varav ca 12 500 i Sverige.

 6. jästsvampar

  jästsvampar, jäst, encelliga, mikroskopiskt små sporsäckssvampar som inte bildar något egentligt mycel.
 7. fortplantning

  fortplantning, förökning, reproduktion, alstrandet av avkomma – de levande organismernas främsta kännemärke.
 8. mycelium

  mycelium [-se´l- äv. -se`l-] subst. myceliet mycelier ORDLED: myc-eli-et
  Svensk ordbok
 9. hyf

  hyf, oftast grenig, kärnförsedd celltråd som bygger upp en svamp.
 10. mykorrhiza

  mykorrhiza, svamprot, ett slags samliv mellan svampars mycel och växters rötter, jordstammar eller protallier (gametofyten hos ormbunkar).