1. mycel

  mycel, mycelium, svampars vegetativa hyfer, som i typiska fall är ofärgade, förgrenade, hopfiltade och fleråriga.
 2. svampar

  svampar, Fungi, organismrike med totalt ca 100 000 beskrivna arter, varav ca 12 500 i Sverige.

 3. jästsvampar

  jästsvampar, jäst, encelliga, mikroskopiskt små sporsäckssvampar som inte bildar något egentligt mycel.
 4. fortplantning

  fortplantning, förökning, reproduktion, alstrandet av avkomma – de levande organismernas främsta kännemärke.
 5. hyf

  hyf, oftast grenig, kärnförsedd celltråd som bygger upp en svamp.
 6. mykorrhiza

  mykorrhiza, svamprot, ett slags samliv mellan svampars mycel och växters rötter, jordstammar eller protallier (gametofyten hos ormbunkar).

 7. mögel

  mögel, term som ofta används om ytligt och därför synligt mycel av systematiskt helt olika svampar.
 8. sporsäckssvampar

  sporsäckssvampar, säcksvampar, askomyceter, Ascomycota, det största fylumet av svampar med ca 65 000 beskrivna arter, varav ca 40 % är lavbildande.
 9. aktinomyceter

  aktinomyceter, Actinomycetales, en mycket stor grupp grampositiva bakterier med ett trådformigt, grenat växtsätt som påminner om svamparnas hyfer.
 10. Quorn

  Quorn ®, halvfabrikat som används som ingrediens i färdigrätter eller som råvara vid matlagning.