1. mycel

  mycel, mycelium, svampars vegetativa hyfer, som i typiska fall är ofärgade, förgrenade, hopfiltade och fleråriga.
 2. mykorrhiza

  mykorrhiza, svamprot, ett slags samliv mellan svampars mycel och växters rötter, jordstammar eller protallier (gametofyten hos ormbunkar).

 3. basidsvampar

  basidsvampar, basidiesvampar, basidiomyceter, Basidiomycota, fylum svampar som omfattar ca 32 000 kända arter.
 4. aktinomyceter

  aktinomyceter, Actinomycetales, en mycket stor grupp grampositiva bakterier med ett trådformigt, grenat växtsätt som påminner om svamparnas hyfer.
 5. tempe

  tempe, tempeh, sojaprodukt från Indonesien, framställd av kokta sojabönor i vilka en mögelsvamp (släktet Rhizopus) fått växa.
 6. mjöldaggssvampar

  mjöldaggssvampar, Erysiphales, ordning sporsäckssvampar med över 500 arter, varav ca 90 i Sverige.
 7. hussvamp

  hussvamp, Serpula lacrymans, art i basidsvampsordningen Boletales.
 8. svampar

  svampar, Fungi, organismrike med totalt ca 100 000 beskrivna arter, varav ca 12 500 i Sverige.

 9. hyfomyceter

  hyfomyceter, Hyphomycetes, anamorfa svampar vilkas konidiesporer bildas på konidiebärare som utgår direkt från mycelet och inte sitter i pyknid.
 10. fortplantning

  fortplantning, förökning, reproduktion, alstrandet av avkomma – de levande organismernas främsta kännemärke.