1. imperfekta svampar

    imperfekta svampar, deuteromyceter, Fungi imperfecti, Deuteromycota, Deuteromycotina, anamorfa svampar som förökar sig med konidier, dvs. orörliga och på könlös väg bildade sporer.
  2. mycelium

    mycelium [-se´l- äv. -se`l-] subst. myceliet mycelier ORDLED: myc-eli-et
    Svensk ordbok