1. mycel

  mycel, mycelium, svampars vegetativa hyfer, som i typiska fall är ofärgade, förgrenade, hopfiltade och fleråriga.
 2. mycelium

  mycelium, se mycel.
 3. mycelium

  mycelium [-se´l- äv. -se`l-] subst. myceliet mycelier ORDLED: myc-eli-et
  Svensk ordbok
 4. hyf

  hyf subst. ~en ~er [hy´f- äv. hy`f-] ORDLED: hyf-en
  Svensk ordbok
 5. mycel

  myce´l subst. ~et ~er ORDLED: myc-el
  Svensk ordbok
 6. mögeltråd

  mö`geltråd subst. ~en ~ar ORDLED: mögel--tråd-en
  Svensk ordbok
 7. mykologi

  mykologi [-gi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: myko-log-in
  Svensk ordbok
 8. örråg

  ö`rråg subst. ~en ORDLED: ör--råg-en
  Svensk ordbok
 9. mögel

  mö´gel subst. möglet ORDLED: mögl-et
  Svensk ordbok