1. mycket

  myck`et adv., som komp. används mer el. mera; som superl. används mest ORDLED: myck-et
  Svensk ordbok
 2. mycket styv lera

  mycket styv lera, finlera med lerhalt över 60 viktprocent av jordartens torrsubstans.
 3. Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket

  Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket, traditionell svensk översättning av Winston Churchills yttrande i underhuset 20 augusti 1940: Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few.
 4. kvarnstenskrage

  kvarnstenskrage, mycket stor pipkrage.
 5. molto

  molto, musikterm använd som förstärkningsord i sammansättningar som molto marcato (’mycket betonat’) och molto allegro (’mycket livligt’).
 6. våtäng

  våtäng, ängsartad, mycket blöt våtmark, oftast vid sötvatten eller hav.
 7. pp

  pp, förkortning för den musikaliska dynamiska beteckningen pianissimo, mycket svagt.
 8. ff

  ff, förkortning av den musikaliska dynamiska beteckningen fortissimo, mycket starkt.
 9. duva

  duva eller duvor är mycket vanliga fåglar, se duvor.
 10. hösnuva

  hösnuva är en mycket vanlig allergi; se allergi.