1. mygga

  mygga är en insekt som finns i hela världen, se myggor.
 2. mygga

  mygg`a subst. ~n myggor ORDLED: mygg-an
  Svensk ordbok
 3. gula febern-mygga

  gula febern-mygga, Aedes aegypti, art i insektsfamiljen stickmyggor.
 4. Uno Myggan Ericson

  Ericson, Uno Myggan, 1926–2001, teaterman, nöjesforskare, fil. hedersdr vid Göteborgs universitet 1987.
 5. myggor

  myggor är insekter som finns i hela världen.
 6. U-myggor

  U-myggor, Dixidae , familj myggor som har världsvid utbredning och som omfattar ca 150 arter, varav 12 i Sverige.
 7. mygg

  mygg subst., neutr., plur. ~, best. plur. ~en, best. f. sing. saknas ORDLED: mygg-en
  Svensk ordbok
 8. Nematocera

  Nematocera, det vetenskapliga namnet på underordningen myggor.
 9. sugsnabel

  sugsnabel kallas ett sugrör som en del insekter har för att få i sig flytande föda.
 10. Dixidae

  Dixidae, det vetenskapliga namnet på insektsfamiljen U-myggor.