1. myling

  myling är i folktron vålnaden efter ett odöpt barn eller ett foster.
 2. myling

  my`ling subst. ~en ~ar ORDLED: myl-ing-en
  Svensk ordbok
 3. myrding

  myrding, en typ av gengångare, se myling.
 4. mörding

  mörding, mördunge , andra former av ordet myling.
 5. vålnad

  vålnad är en död människa som visar sig för de levande.
 6. spöke

  spöke, den mest allmänna men också vagaste svenska termen för ett dödsväsen.
 7. gast

  gast är i folktron en vålnad eller ett spöke.
 8. Åsa Larsson

  Larsson, Åsa, född 1966, författare.

 9. dödsföreställningar.

  dödsföreställningar. Frågan om vad som händer efter döden har alltid sysselsatt människors tänkande och fantasi.
 10. mord

  mo´rd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mord-et
  Svensk ordbok