1. mylla

  mylla, äldre benämning på den odlade markens översta skikt, ofta med relativt hög mullhalt.
 2. mylla

  1myll`a subst. ~n myllor ORDLED: myll-an
  Svensk ordbok
 3. mylla

  2myll`a verb ~de ~t ORDLED: myll-ar SUBST.: myllande, myllning
  Svensk ordbok
 4. myller

  myll´er subst. myllret ORDLED: myllr-et
  Svensk ordbok
 5. gotik

  gotik, dels en stil i västeuropeisk konst och arkitektur, dels en period under vilken denna stil var förhärskande.
 6. Reims

  Reims, stad i Grand Est, nordöstra Frankrike.

 7. myllning

  myllning, nedbrukning i jorden eller övertäckande med jord av främst utsäde och gödselmedel.
 8. bala

  bala, om fåglar, speciellt hönsfåglar: att bada i sand eller mylla.
 9. sådd

  sådd, fördelning av utsäde, vanligen kombinerat med eller åtföljt av myllning.
 10. plöjning

  plöjning, vändning av det översta markskiktet med plog.