1. mylla

  mylla, äldre benämning på den odlade markens översta skikt, ofta med relativt hög mullhalt.
 2. mylla

  1myll`a subst. ~n myllor ORDLED: myll-an
  Svensk ordbok
 3. mylla

  2myll`a verb ~de ~t ORDLED: myll-ar SUBST.: myllande, myllning
  Svensk ordbok
 4. myller

  myll´er subst. myllret ORDLED: myllr-et
  Svensk ordbok
 5. gotik

  gotik, dels en stil i västeuropeisk konst och arkitektur, dels en period under vilken denna stil var förhärskande.
 6. Reims

  Reims, stad i Grand Est, nordöstra Frankrike.

 7. bala

  bala, om fåglar, speciellt hönsfåglar: att bada i sand eller mylla.
 8. myllning

  myllning, nedbrukning i jorden eller övertäckande med jord av främst utsäde och gödselmedel.
 9. plöjning

  plöjning, vändning av det översta markskiktet med plog.
 10. matjord

  matjord, humusform som utgör den odlade markens översta skikt.