1. myllning

  myllning, nedbrukning i jorden eller övertäckande med jord av främst utsäde och gödselmedel.
 2. skogssådd

  skogssådd, sådd med frö från barrträd. Sådden äger rum på våren, och för att få en god grobädd sår man på blottad mineraljord.
 3. sådd

  sådd, fördelning av utsäde, vanligen kombinerat med eller åtföljt av myllning.
 4. plog

  plog, redskap för vändning och luckring av åkermarkens ytskikt, för myllning av förna och gödsel samt för kontroll av ogräs och växtparasiter (jämför plöjning).

 5. mylla

  2myll`a verb ~de ~t ORDLED: myll-ar SUBST.: myllande, myllning
  Svensk ordbok