1. mysa

  my`sa verb myste myst, pres. myser ORDLED: mys-er SUBST.: mysande, mysning
  Svensk ordbok
 2. amyotrofisk lateralskleros

  amyotrofisk lateralskleros, ALS, en relativt ovanlig förlamningssjukdom där nervceller som styr viljemässiga rörelser – från hjärnbark till ryggmärg och från ryggmärg till muskel – degenererar och dör.
 3. myo-

  myo-, prefix: som gäller muskler, muskel-.
 4. kardiomyopati

  kardiomyopati, sjukdom i hjärtats muskulatur.
 5. mys

  mys subst., ingen böjning, neutr.
  Svensk ordbok
 6. mysig

  my`sig adj. ~t ORDLED: mys-ig
  Svensk ordbok
 7. myasteni

  myasteni, medicinsk term för ökad uttröttbarhet i muskler.
 8. fibromyom

  fibromyom, godartad tumör i glatt muskulatur.
 9. masseter

  masseter, musculus masseter (nylat., av likabetydande grekiska mys masētēr, av masaomai ’tugga’, ’äta’, ’förtära’), tuggarmuskel, tuggmuskel, parig muskel belägen framför örat utanpå underkäken.
 10. Alfred de Musset

  Musset, Alfred de, 1810–57, fransk författare.