1. mysig

  my`sig adj. ~t ORDLED: mys-ig
  Svensk ordbok
 2. mysa

  my`sa verb myste myst, pres. myser ORDLED: mys-er SUBST.: mysande, mysning
  Svensk ordbok
 3. mys

  mys subst., ingen böjning, neutr.
  Svensk ordbok
 4. myo-

  myo-, prefix: som gäller muskler, muskel-.
 5. perimysium

  perimysium, bindvävshinna som håller samman muskelbuntar.
 6. kardiomyopati

  kardiomyopati, sjukdom i hjärtats muskulatur.
 7. myentericus

  myentericus, anatomisk term för något som har samband med tarmens muskelskikt; t.ex. plexus myentericus, nervfläta i tarmväggen.
 8. endomysium

  endomysium, den tunna bindvävshinna som omger varje enskild muskeltråd i skelettmuskulaturen.
 9. amyotrofisk lateralskleros

  amyotrofisk lateralskleros, ALS, en relativt ovanlig förlamningssjukdom där nervceller som styr viljemässiga rörelser – från hjärnbark till ryggmärg och från ryggmärg till muskel – degenererar och dör.
 10. fibromyom

  fibromyom, godartad tumör i glatt muskulatur.