1. nä interj.
  Svensk ordbok
 2. stämbandsklusil

  stämbandsklusil, glottal klusil , konsonant som bildas genom att stämbanden för ett ögonblick spärrar av luftströmmen från lungorna.
 3. Lappland

  Lappland, landskap i Norrland.

 4. näringsställe

  nä`ringsställe subst. ~t ~n ORDLED: när-ings--ställ-et
  Svensk ordbok
 5. näskatarr

  nä`skatarr subst. ~en ~er ORDLED: näs--katarr-en
  Svensk ordbok
 6. näringssalt

  nä`ringssalt subst. ~et ~er ORDLED: när-ings--salt-et
  Svensk ordbok
 7. näston

  nä`ston subst. ~en ORDLED: näs--ton-en
  Svensk ordbok
 8. näverkont

  nä`verkont subst. ~en, ~ar el. ~er ORDLED: näver--kont-en
  Svensk ordbok
 9. näringsgeografi

  nä`ringsgeografi subst. ~n äv. ~en ORDLED: när-ings--geo-graf-in
  Svensk ordbok
 10. näringsgren

  nä`ringsgren subst. ~en ~ar ORDLED: när-ings--gren-en
  Svensk ordbok