1. nämligen

  näm`ligen adv. ORDLED: näm-lig-en
  Svensk ordbok
 2. aminosyror

  aminosyror, organiska föreningar med central biologisk betydelse, särskilt som byggstenar i proteiner.

 3. försurning

  försurning betyder att mark- eller vattenområden fått lägre pH.
 4. nationalism

  nationalism är idén att ett folk, det vill säga människor som talar samma språk och har samma kultur, ska ha ett eget land.
 5. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 6. svenska dialekter

  svenska dialekter. Den talade svenskan på sverigesvenskt område har i traditionell dialektforskning ansetts ha fyra s.k. normnivåer: lokal dialekt, regional eller utjämnad dialekt, regionalt standardspråk och neutralt standardspråk.
 7. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 8. Black Lives Matter

  Black Lives Matter, global opinionsrörelse med ursprung i USA vars syfte är att synliggöra polisvåld och rasism.

 9. Spanien

  Spanien är ett land i södra Europa.

 10. kommunism

  kommunism är en politisk lära med många olika inriktningar.