1. nämna

  näm`na verb nämnde nämnt, pres. nämner ORDLED: nämn-er SUBST.: nämnande
  Svensk ordbok
 2. nämnare

  nämnare, matematiskt uttryck under bråkstrecket i ett allmänt bråk.
 3. nämnare

  näm`nare subst. ~n äv. nämnarn, plur. ~, best. plur. nämnarna ORDLED: nämn-ar-en
  Svensk ordbok
 4. nämnande

  näm`nande subst. ~t ~n ORDLED: nämn-and-et
  Svensk ordbok
 5. gemensam nämnare

  gemensam nämnare, heltal som utgör en gemensam multipel till två nämnare till två givna bråk.
 6. minsta gemensam nämnare

  minsta gemensam nämnare, minsta positiva tal som är gemensam nämnare.
 7. W. Somerset Maugham

  Maugham, William Somerset, 1874–1965, brittisk författare.
 8. Castel Sant’Angelo

  Castel Sant’Angelo , fästning i Rom på högra Tiberstranden, i dag museum; namnet syftar på statyn av ärkeängeln Mikael som kröner byggnaden.
 9. tekniskt museum

  tekniskt museum, museum som samlar in, dokumenterar, bevarar och levandegör föremål och andra vittnesbörd om människors kultur och miljö med tonvikt på teknik och vetenskap.
 10. Mikis Theodorakis

  Theodorakis, Mikis, född 29 juli 1925, grekisk tonsättare och politiker.