1. nämnd

  nämnd, inom rättskipningen i allmänt språkbruk benämning på den del av rätten som består av lekmän.
 2. nämndeman

  nämndeman, juridiskt oskolad lekmannaledamot av dömande organ inom rättskipningen.

 3. EU-nämnden

  EU-nämnden, Nämnden för Europeiska unionen, riksdagens organ för samråd mellan riksdagen och regeringen i frågor som rör Europeiska unionen.

 4. Offentliga sektorns särskilda nämnd

  Offentliga sektorns särskilda nämnd, SHA-nämnden, partssamman­satt nämnd angående skydd för den politiska demokratin.
 5. Statens va-nämnd

  Statens va-nämnd, myndighet som handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen om allmänna vattentjänster.
 6. Nämnden mot diskriminering

  Nämnden mot diskriminering, Stockholm, statlig myndighet, bildad 2009 i samband med diskrimineringslagens ikraftträdande.
 7. Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation

  Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL , organ inom läkemedelsbranschen med uppgift att självständigt bedöma frågor som rör läkemedelsföretagens information till såväl läkare, veterinärer, tandläkare, farmaceuter etc. som allmänheten.
 8. Nämnden för offentlig upphandling

  Nämnden för offentlig upphandling, statlig myndighet som 1993–2007 hade i uppgift att utöva tillsyn över lagen om offentlig upphandling och sprida information om lagens innehåll.
 9. nämnd

  nämnd [näm´(n)d] subst. ~en ~er ORDLED: nämnd-en
  Svensk ordbok
 10. fascism

  fascism, italiensk politisk massrörelse, grundad och ledd av diktatorn Benito Mussolini och präglad av förakt mot demokratin, vurm för den nationella revolutionen och kult av den karismatiske ledaren.