1. nära

  3nä`ra verb närde närt, pres. när ORDLED: när-de SUBST.: närande
  Svensk ordbok
 2. nära

  1nä`ra adv., komp. närmare el. närmre, superl. närmast el. närmst
  Svensk ordbok
 3. nära

  2nä`ra adj., komp. närmare el. närmre, superl. närmast el. närmst
  Svensk ordbok
 4. nära-döden-upplevelser

  nära-döden-upplevelser, erfarenheter som ibland rapporteras av människor som varit nära att avlida men som återvänt till livet.
 5. närande

  nä`rande adj., ingen böjning ORDLED: när-ande
  Svensk ordbok
 6. närapå

  närapå [nä`- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: nära--på
  Svensk ordbok
 7. näradödenupplevelse

  näradö`denupplevelse subst. ~n ~r ORDLED: nära-död-en--upp-lev-els-en
  Svensk ordbok
 8. näraliggande

  näraliggande se närliggande
  Svensk ordbok
 9. närhet

  närhet [nä`r- äv. nä´r-] subst. ~en ORDLED: när-het-en
  Svensk ordbok
 10. närig

  nä`rig adj. ~t ORDLED: när-ig
  Svensk ordbok