1. närsjukvård

    närsjukvård, närvård, sjukvårdsterm som inte har någon allmänt accepterad innebörd men som oftast avser vårdinsatser vid hälsoproblem som är både vanliga och långvariga, t.ex. vård som gäller äldre multisjuka personer.