1. nära-döden-upplevelser

  nära-döden-upplevelser, erfarenheter som ibland rapporteras av människor som varit nära att avlida men som återvänt till livet.
 2. närande

  nä`rande adj., ingen böjning ORDLED: när-ande
  Svensk ordbok
 3. närhet

  närhet [nä`r- äv. nä´r-] subst. ~en ORDLED: när-het-en
  Svensk ordbok
 4. nära

  3nä`ra verb närde närt, pres. när ORDLED: när-de SUBST.: närande
  Svensk ordbok
 5. närig

  nä`rig adj. ~t ORDLED: när-ig
  Svensk ordbok
 6. nära

  1nä`ra adv., komp. närmare el. närmre, superl. närmast el. närmst
  Svensk ordbok
 7. nära

  2nä`ra adj., komp. närmare el. närmre, superl. närmast el. närmst
  Svensk ordbok
 8. Fuji

  Fuji, stad på sydöstra Honshu, Japan.

 9. Sydamerika

  Sydamerika, världsdel omfattande den södra delen av dubbelkontinenten Amerika.

 10. Algeriet

  Algeriet, republik i Nordafrika.