1. närbelägen

  nä`rbelägen adj. närbeläget närbelägna ORDLED: när--be-läg-en
  Svensk ordbok
 2. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 3. årlig parallax

  årlig parallax, effekten på stjärnors observerade positioner av jordens årliga varv runt solen.

 4. Fiskarna

  Fiskarna, Pisces, stjärnbild som till större delen ligger på norra stjärnhimlen och ingår i djurkretsen.
 5. malakit

  malakit, intensivt grönt mineral; sammansättning Cu 2(CO 3)(OH) 2.
 6. Jungfrun

  Jungfrun, Virgo, stjärnbild på himmelsekvatorn ingående i djurkretsen, synlig från Sverige huvudsakligen under årets första sex månader.
 7. rödförskjutning

  rödförskjutning, förskjutning mot längre våglängder (lägre energier, dvs. mot rött i det visuella våglängdsområdet) som ljus eller annan elektromagnetisk strålning undergår.
 8. strand

  strand, dynamisk gräns mellan land och vatten i hav, sjöar och floder.
 9. kaos

  kaos, naturvetenskaplig term för ett tillstånd då utvecklingen av ett system är omöjlig att förutse, därför att små störningar kan få stora och på sikt oförutsebara verkningar.
 10. Sirius

  Sirius, Hundstjärnan, α Canis Majoris, natthimlens ljusaste stjärna, magnitud −1,46, belägen i stjärnbilden Stora hunden.