1. närbesläktad

  nä`rbesläktad adj. närbesläktat ORDLED: när--be-släkt-ad
  Svensk ordbok
 2. stor andmat

  stor andmat, Spirodela polyrhiza, art i familjen kallaväxter.
 3. kupandmat

  kupandmat, kupig andmat, Lemna gibba, art i familjen kallaväxter.
 4. turkisk van

  turkisk van, turkisk-brittisk semilånghårig kattras i raskategori II.
 5. lamellbroms

  lamellbroms, en med lamellkopplingen närbesläktad mekanisk broms av grundtypen skivbroms, där man medelst en sats bromslameller har ökat bromsförmågan vid en given ansättningskraft.
 6. ymp

  ymp, ympkvist, det skott av en oftast vedartad växt som genom ympning fås att växa fast på en annan, vanligen närbesläktad växt.
 7. cisgen

  cisgen (latin cis-), organism som har genetiskt material från en närbesläktad, sexuellt kompatibel art, införd med hjälp av genteknik.

 8. thymosin

  thymosin, liksom det närbesläktade thymopoetin ett peptidhormon som bildas i thymus (brässen).
 9. Lorabid

  Lorabid ®, handelsnamn på lorakarbef, ett antibiotikum som är närbesläktat med cefalosporiner och har bakteriedödande verkan.
 10. violväxter

  violväxter, Violaceae , familj tvåhjärtbladiga växter med ca 900 arter buskar och vanligen fleråriga örter, ett fåtal ettåriga; några arter är träd eller lianer.