1. närhetsprincipen

  närhetsprincipen, princip inom EU vilken innebär att organisationen skall eftersträva att all verksamhet skall bygga på närhet till medborgarna.
 2. närhet

  närhet [nä`r- äv. nä´r-] subst. ~en ORDLED: när-het-en
  Svensk ordbok
 3. universum

  universum, kosmos, världsalltet, hela rummet och tiden, inklusive all energi och materia, som utgör den av människan upplevda verkligheten.

 4. Nelson Mandela

  Mandela, Nelson, född 18 juli 1918, död 5 december 2013, sydafrikansk statsman, president 1994–99.
 5. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,

 6. Stockholm

  Stockholm, tätort i Uppland och Södermanland (Stockholms län); 1 515 017 invånare (2016).

 7. supernova

  supernova, våldsamt exploderande stjärna; explosionen kan innebära slutet för stjärnans aktiva liv.
 8. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 9. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 10. Kina

  Kina, stat i östra Asien.