1. närmiljö

  nä`rmiljö subst. ~n ~er ORDLED: när--milj-ön
  Svensk ordbok
 2. aggression

  aggression, i psykologin: beteende eller reaktion som har till syfte att tillfoga en annan individ skada eller obehag.
 3. barn- och ungdomsvård

  barn- och ungdomsvård, benämning på vissa insatser inom ramen för socialtjänstens omsorg om barn och ungdom.
 4. kommunikation

  kommunikation, överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater (för det senare se datakommunikation).

 5. Helicobacter

  Helicobacter, släkte spiralformiga bakterier med ett hundratal arter som huvudsakligen lever i magsäckens eller tarmens slemhinna hos människan och däggdjur.
 6. Corynebacterium

  Corynebacterium, släkte klubbformiga, orörliga, grampositiva bakterier.
 7. toxoplasmos

  toxoplasmos, sjukdom orsakad av den parasitiska protozoarten Toxoplasma gondii.
 8. Alchimia

  Alchimia, Studio Alchimia (tidigare Studio Alchymia), italiensk designergrupp, bildad i Milano 1979 av bl.a. Alessandro Mendini, chefredaktör för tidskriften Domus och ledande ideolog i gruppen, Andrea Branzi, arkitekt, och Ettore Sottsass, arkitekt och industridesigner.
 9. Kalmar läns museum

  Kalmar läns museum, Kalmar, har sitt ursprung i Kalmar Fornminnesförening, som grundades 1871 och som 1873–1987 disponerade Kalmar slott som museilokal.
 10. hund

  hund, Canis lupus familiaris, underart i familjen hunddjur, ibland sedd som en egen art, Canis familiaris.