1. nästan stiltje

  nästan stiltje, vind på sjön med vindstyrka 1 enligt Beaufortskalan.
 2. nästan

  näs`tan adv. ORDLED: näst-an
  Svensk ordbok
 3. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 4. kol

  kol är ett grundämne som är mycket viktigt för oss.

 5. luft

  luft är det vi andas, som fåglarna flyger i och som blir vind när den sätts i rörelse.

 6. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 7. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 8. nordiska språk

  nordiska språk, språk som huvudsakligen talas i Norden och som är sinsemellan nära besläktade: danska, färöiska, isländska, norska och svenska.
 9. bakterier

  bakterier, Bacteria, domän prokaryota organismer.
 10. delfiner

  delfiner, Delphinidae, familj tandvalar med 34 arter som förekommer i världens alla hav.