1. nät

  nät, datanät, datornät, engelska network, mängd av noder (datorer) förbundna i lokala, regionala eller globala nät med grenar (kommunikationslänkar, dataledningar) och kommunicerande med hjälp av fastställda protokoll.

 2. ullhandskrabba

  ullhandskrabba, kinesisk ullhandskrabba, Eriocheir sinensis, art i familjen krabbor.
 3. ven

  ven är ett blodkärl som leder syrefattigt blod från kroppens olika delar tillbaka till hjärtat.
 4. ickehierarkiskt nät

  ickehierarkiskt nät, engelska peer-to-peer ( P2P), program och tekniker där datorer kan kommunicera med varandra utan att använda en central värddator (server).
 5. internet

  internet, världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och lokala nät där alla anslutna datorer kommunicerar enligt fastställda regler, kommunikationsprotokollen inom TCP/IP-familjen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

 6. trådlöst nät

  trådlöst nät, nät för trådlös överföring av signaler, information etc. mellan skilda platser.
 7. lokalt nät

  lokalt nät, lokalt nätverk, LAN (engelska local area network), i datorsammanhang persondatorer (arbetsstationer) som kopplats samman så att alla enheter kan kommunicera med varandra.

 8. datakommunikation

  datakommunikation, överföring av data mellan två eller flera stationer (till exempel datorer och terminaler).

 9. ämnesomsättning

  ämnesomsättning, metabolism, alla de biokemiska reaktioner som försiggår i levande organismer.
 10. rami

  rami , Boehmeria nivea, art i familjen nässelväxter.