1. Rombiska nätet

  Rombiska nätet, Reticulum, oansenlig stjärnbild på södra stjärnhimlen, ej synlig från Sverige.
 2. massmedier

  massmedier, tekniska medier och medieorganisationer som förmedlar information eller underhållning till en stor publik.

 3. språk

  språk, det huvudsakliga medlet för mänsklig kommunikation.
 4. stjärnbild

  stjärnbild kallar man en grupp stjärnor som bildar ett mönster på himlen.
 5. telefon

  telefon, telefonapparat, abonnentutrustning för telefoni.
 6. andraspråk

  andraspråk, språk som lärs in sedan individen helt eller delvis tillägnat sig sitt förstaspråk (modersmål) och vars inlärning äger rum i en miljö där språket används i naturlig kommunikation.
 7. kortslutning

  kortslutning, hopkoppling av spänningsförande ledningar i en elektrisk krets varvid en del av kretsen förbikopplas.
 8. dator

  dator är en maskin som hanterar och ändrar data, alltså information.

 9. internet

  internet är ett internationellt nätverk som datorer kan utbyta information genom.

 10. visselblåsare

  visselblåsare, engelska whistleblower, visslare, sanningssägare, benämning på person som säger ifrån, ofta till massmedier eller kontrollorgan, om den upptäcker oegentligheter (sådant som är olagligt, oetiskt eller olämpligt) i myndigheter, företag eller samhället i övrigt.