1. nåd

  nåd, inom den västerländska kristna traditionen ett centralt begrepp som anger att människans frälsning är ett uttryck för Guds obetingade kärlek.
 2. nåd

  nåd, inom juridiken befrielse från eller nedsättning av påföljd för brott m.m.
 3. Guds nåde

  Guds nåde, i uttrycket av eller med Guds nåde, se Dei gratia.
 4. Nådendal

  Nådendal, finska Naantali, kommun och stad i Egentliga Finland, Finland.

 5. nådastol

  nådastol, ursprungligen den täckplatta av guld som låg på förbundsarken i det heligaste rummet i Jerusalems tempel.
 6. nåd

  2nåd subst. ~en ~ar ORDLED: nåd-en
  Svensk ordbok
 7. nåd

  1nåd subst. ~en, efter prep. och i genitivuttr. äv. åld. ~e, ~er ORDLED: nåd-en
  Svensk ordbok
 8. protestantism

  protestantism är en riktning inom kristendomen.
 9. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 10. Shiva

  Shiva, Śiva, Siva, en av hinduismens mest betydelsefulla gudar, även kallad bl.a. Maheshvara, Mahadeva, Hara, Pashupati.