1. nådiga luntan

  nådiga luntan, skämtsam benämning på budgetpropositionen.
 2. nåd

  nåd, inom den västerländska kristna traditionen ett centralt begrepp som anger att människans frälsning är ett uttryck för Guds obetingade kärlek.
 3. nådig

  nå`dig adj. ~t ORDLED: nåd-ig
  Svensk ordbok
 4. nåd

  nåd, inom juridiken befrielse från eller nedsättning av påföljd för brott m.m.
 5. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 6. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.
 7. protestantism

  protestantism är en riktning inom kristendomen.
 8. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 9. Karl Marx

  Marx, Karl, född 5 maj 1818, död 14 mars 1883, tysk samhällsforskare, arbetarrörelsens inflytelserikaste tänkare.
 10. Shiva

  Shiva, Śiva, Siva, en av hinduismens mest betydelsefulla gudar, även kallad bl.a. Maheshvara, Mahadeva, Hara, Pashupati.