1. nål

  nål, spetsigt, smalt verktyg eller maskin­element, vanligen av stål, som främst används vid textiltillverkning, t.ex. stickning, nålning, tuftning och sömnad.
 2. nålbindning

  nålbindning, sentida term för en textilteknik där man av garn formar öglor, vilka läggs runt tummen och binds samman av stygn av garnet, trätt på en grov nål av trä, ben eller metall.
 3. nålbiopsi

  nålbiopsi, metod för tagning av vävnadsprov från patienter för mikroskopisk undersökning.
 4. nålkörvel

  nålkörvel, Scandix pecten-veneris , art i familjen flockblomstriga växter.
 5. nålfruktmossor

  nålfruktmossor, Anthoceros , släkte nålfruktmossor vars arter bildar små, gröna rosetter på fuktig ängsmark.
 6. nål

  nål subst. ~en ~ar ORDLED: nål-en
  Svensk ordbok
 7. tatuering

  tatuering, permanent infärgning av huden, övervägande i dekorativt syfte.

 8. Buffons nålproblem

  Buffons nålproblem , klassiskt problem inom geometrisk sannolikhetsteori.
 9. nålventil

  nålventil, ventil för styrning av gas- eller vätskeflöde där genomloppsarean regleras genom att en axiellt rörlig konisk nål förflyttas relativt ett med nålen koncentriskt säte.
 10. nåldyna

  nåldyna, stoppad dyna för nålar, ibland med smärgelstoppning för vässning av nålar.