1. nervcell

  nervcell, gangliecell, neuron, cell som skapar och förmedlar impulser i nervsystemet.

 2. relativitetsteorin

  relativitetsteorin, fysikalisk teori som beskriver rummets och tidens egenskaper.
 3. växthuseffekten

  växthuseffekten kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som orsakas av växthusgaser i atmosfären.

 4. åttafaldiga vägen

  åttafaldiga vägen, en av ”de fyra ädla sanningarna” enligt den s.k. Benarespredikan, som buddha Shakyamuni ska ha hållit kort efter sin upplysning.
 5. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 6. däggdjur

  däggdjur, Mammalia, klass ryggradsdjur med ca 5 400 nu levande arter.
 7. solsystemet

  solsystemet är vår sol och alla planeter, småplaneter, asteroider, kometer, mindre stenar och stoftkorn som kretsar kring den.

 8. korallrev

  korallrev, marint ekosystem kring en kalkstensmassa som huvudsakligen är uppbyggd av skelett av framför allt stenkoraller men även vissa andra marina organismer.

 9. solenergi

  solenergi, energi som ytterst härrör från kärnprocesser i solens inre och som når oss i form av solstrålning, solstrålningsenergi.
 10. samsara

  samsara är inom indiska religioner kretsloppet av födelse, liv, död och återfödelse.