1. nåtstål

  nåtstål el. notstål [nå`t-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: nåt--stål-et, not--stål-et
  Svensk ordbok
 2. nåtsånär

  nåtsånär se någotsånär
  Svensk ordbok
 3. nåt

  nåt, annan stavning av not (i en bräda eller liknande).
 4. nåt

  nåt, fog mellan två plankor i ett träfartygs bordläggning eller däck.
 5. nåt

  nåt se någon
  Svensk ordbok
 6. nåta

  nå`ta el. 2nota [nå`t-] verb ~de ~t ORDLED: nåt-ar, not-ar SUBST.: nåtande, nåtning, notande, notning
  Svensk ordbok
 7. nåt

  nåt el. 3not [nå´t] subst. ~en ~ar ORDLED: nåt-en, not-en
  Svensk ordbok
 8. not

  not, nåt, en kantsida av en längsgående, hyvlad fördjupning i en bräda eller liknande, avsedd att fogas samman med ett utstående parti (fjäder) på en intilliggande brädas.

 9. Håkan Hellström

  Hellström, Håkan, född 1974, rockmusiker, sångare och låtskrivare.

 10. drivning

  drivning, drevning, diktning , i fartygssammanhang term för att täta nåt på däck eller i bordläggning.