1. nöd

  nöd, juridisk ansvarsfrihetsgrund, se nödrätt.
 2. nöd

  nöd subst. ~en ORDLED: nöd-en
  Svensk ordbok
 3. nödslakt

  nödslakt, speciell och ofta brådskande slakt av djur som råkat ut för olycksfall, skador eller sjukdom.
 4. nödsignal

  nödsignal, särskild signal, angiven i de internationella sjövägsreglerna, vilken kan avges av person eller farkost i nöd till sjöss.
 5. nödrätt

  nödrätt, nöd, juridisk term för det fall att någon i nödsituationer av olika slag berättigas företa handlingar som i normala fall anses olovliga.
 6. Nödinge

  Nödinge, församling i Göteborgs stift, Ale kommun, Västergötland (Västra Götalands län); 11 950 invånare (2016).

 7. nöddrottning

  nöddrottning, drottning som kan utvecklas om ett samhälle honungsbin förlorat sin drottning vid en tid då ägg och unga larver finns i samhället.
 8. nödfoder

  nödfoder, hjälpfoder , foder som använts i tider av brist men vars näringsvärde normalt inte är tillfredsställande eller som är för arbetskrävande att samla in.
 9. nödhjälparna

  nödhjälparna, de fjorton nödhjälparna , en grupp helgon som åtnjöt stor popularitet under senmedeltiden och ansågs skydda mot olika sjukdomar och faror.
 10. nödgryt

  nödgryt, det tillfälliga gryt eller gömsle som en räv kan uppsöka då den blir hårt driven eller skadskjuten; ibland också benämning på rävens sommargryt.