1. nödanrop

  nö`danrop subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: nöd--an-rop-et
  Svensk ordbok
 2. nödsändare

  nödsändare, nödradiosändare , radiosändare som används i nödsituationer.
 3. Estonia

  Estonia, egentligen M/S Estonia, bil- och passagerarfärja som sjönk i Östersjön 28 september 1994, varvid 852 människor omkom.
 4. sjöräddning

  sjöräddning, efterforskning och undsättning av nödställda till sjöss.
 5. nödsignal

  nö`dsignal subst. ~en ~er ORDLED: nöd--sign-al-en
  Svensk ordbok
 6. uppfånga

  upp`fånga verb ~de ~t ORDLED: upp--fång-ar SUBST.: uppfångande, uppfångning
  Svensk ordbok