1. nöddop

    nöddop, barndop som förrättas av lekman när det finns risk att barnet dör innan präst hinner komma.
  2. nöddop

    nö`ddop subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: nöd--dop-et
    Svensk ordbok
  3. dop

    dop innebär att en person tas upp i den kristna gemenskapen eller kyrkan genom att man öser vatten över huvudet eller sänker ner personen i vatten.