1. nödrop

  nö`drop subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: nöd--rop-et
  Svensk ordbok
 2. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 3. Bjørg Vik

  Vik, Bjørg, 1935–2018, norsk författare.

 4. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 5. rop

  rop subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rop-et
  Svensk ordbok
 6. nöd

  nöd subst. ~en ORDLED: nöd-en
  Svensk ordbok