1. nöjesskatt

  nöjesskatt, 1963 avskaffad skatt på offentliga nöjestillställningar.
 2. nöjdförklaring

  nöjdförklaring, förklaring där den som blivit dömd till fängelse eller villkorlig dom meddelar att han godtar påföljden.
 3. nöjesfält

  nöjesfält, annat namn på tivoli.
 4. Jehovas vittnen

  Jehovas vittnen, egentligen Jehovas vittnen – Bibelsällskapet Vakttornet, internationell religiös rörelse med amerikansk bakgrund.
 5. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 6. konstruktionism

  konstruktionism, konstruktivism, social konstruktivism, samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar att verkligheten eller aspekter av verkligheten är socialt konstruerade, dvs. att de är produkter av mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande.
 7. urbanisering

  urbanisering, ökande stadsboende, en process som definitionsmässigt varierar mellan länder och världsdelar (jämför stad).

 8. frihet

  frihet, centralt begrepp i etik och politisk filosofi.
 9. kapital

  kapital, ett av nationalekonomins mest mångtydiga och omtvistade begrepp; ursprungligen benämning på finansiell fond som ger avkastning i form av ränta o.d., senare även på produktionsmedel och tillgångar i allmänhet, dvs. allt som har egenskapen att kunna ge avkastning.
 10. metafysik

  metafysik, grekiskt uttryck som under senantiken kom att bli en filosofisk fackterm för de problem som avhandlades i en del av de aristoteliska skrifterna, nämligen i ”de (böcker) som kommer efter de fysiska”, grekiska ta meta ta physika ( biblia).